Informatie voor vrienden en kennissen

Drank of druggebruik van een vriend kan jullie vriendschap moeilijk maken of verpesten. Het kan erg lastig zijn om vrienden of kennissen, waarvan je ondervindt dat ze niet verstandig met drugs omgaan, hierover aan te spreken. Als je onmiddellijk over het gebruik begint, roept dit in bijna alle gevallen een ontkenning of een sterk verdedigende reactie op: "het is allemaal zo erg niet, "ik heb alles onder controle", "dat zijn jouw zaken niet", enz. Zo'n gesprek kan gemakkelijk op ruzie uitlopen.

druggebruik vrienden

Wat kan je wel doen ?

  • Probeer duidelijk te zijn wanneer je nadelen ondervindt die het gevolg zijn van het overmatig gebruik. Bijvoorbeeld afspraken die niet nagekomen werden, beledigingen die geuit werden onder invloed, enz. Je hoeft het niet eens over het gebruik zelf te hebben, maar zeg wel wat je gekwetst of ontgoocheld heeft. Je vriend zal misschien vroeg of laat meer zicht krijgen op de nadelen van zijn gebruik, wat een aanzet kan zijn tot verandering.
    Lees meer op de website van De DrugLijn. Wat doe je ? en Wat zeg je ?
  • Als je toch eens over het gebruik zelf wil praten, probeer daar dan een goed moment voor uit te kiezen. Doe het niet als je vriend(in) of kennis onder invloed is. Probeer niet te verwijten, te overtuigen of te discussiëren over het gebruik, dat loopt enkel op ruzie uit.
  • Soms kan het een goed idee zijn eens over de voordelen van alcohol of drugs te praten. Praat over het 'in de wind zijn', over de roes, over het verzachten van pijn of depressieve gevoelens, of over het gevoel 'de hele wereld aan te kunnen'. Het haalt de spanning weg uit het gesprek. Mogelijk begint je vriend(in) vroeg of laat ook over de nadelen van het gebruik. Het is altijd een goede zaak als je vriend(in) zelf de nadelen verwoordt en zich niet hoeft te verdedigen.
  • Iemand die geleidelijk meer begint te gebruiken kan problemen krijgen met zijn omgeving onder de vorm van verwijten of beschuldigingen. Zijn of haar lage zelfwaardegevoel kan daardoor nog meer onderuit gehaald worden. Als vriend of vriendin kan je misschien ook eens positieve eigenschappen onder de aandacht brengen of een compliment geven. Verandering in iemands gedrag komt gemakkelijker tot stand wanneer die een goed gevoel over zichzelf heeft.
  • Je kan als vriend(in) wel een luisterend oor zijn voor onderliggende problemen. Maar probeer wel aan te voelen waar je grens ligt. Je kan ook aangeven dat je jezelf zorgen maakt, en dat je wil helpen in de mate van het mogelijke (maar niet om de problemen te verdoezelen).
  • Wanneer je vriend(in) of kennis iets aan de problemen wil doen, maar het lukt niet of slechts gedeeltelijk op eigen kracht, dan kan je suggereren om te informeren bij De DrugLijn (of tel: 078/15.10.20). Iedereen kan daar (anoniem) terecht om vragen te stellen of verwijsadressen te krijgen in de eigen regio.
  • Maar je kan je vriend(in) of kennis niet 'redden' of doen stoppen met drinken of gebruik. Deze beslissing zal hij of zij zelf moeten nemen. Als jouw hulp gevraagd wordt bij het stoppen of minderen zelf, dan kan je daar natuurlijk op ingaan, als je dat wil. Let wel op dat je niet alle verantwoordelijkheid toegeschoven krijgt. Als je bijvoorbeeld gevraagd wordt "zorg ervoor dat ik vanavond niet teveel gebruik", dan kan je daar beter niet op ingaan. Maar als je bijvoorbeeld gevraagd wordt "help me eraan te herinneren dat ik op tijd naar huis ga", dan kan je daar eventueel wel op ingaan.
  • Ga niet of zo weinig mogelijk problemen oplossen die een rechtstreeks gevolg zijn van het drinken of het gebruik van je vriend(in). Mogelijk heb je dat wel al een aantal keren gedaan, vanuit goede bedoelingen. Wanneer je dat echter systematisch blijft doen, dan maak je het hem of haar gemakkelijk om verder te doen. Hij of zij ervaart dan relatief weinig nadelen van het gebruik. De beslissing om te veranderen ontstaat uiteindelijk door een afweging van de voor- en nadelen. Als de omgeving de meeste nadelen wegwerkt dan kan er ook geen motivatie ontstaan om te veranderen.

Meer info