Ontwenning per product

Hieronder wordt per product weergegeven:

 • wat de kans is op geestelijke en/of lichamelijke verslaving,
 • het voorkomen van 'tolerantie' (steeds meer nodig hebben om hetzelfde effect te verkrijgen)
 • en de mogelijke ontwenningsverschijnselen.

afkicken

 • Afkicken van XTC

  Afhankelijkheid of verslaving aan XTC komt niet vaak voor.

  • Je wordt niet lichamelijk afhankelijk van XTC.
  • Geestelijke verslaving is wel mogelijk. Meestal niet in de zin dat je dagelijks wilt gebruiken, maar wel dat je van weekend tot weekend gaat leven. Je lijkt alleen nog maar plezier te kunnen beleven onder invloed van XTC, de rest van je leven lijkt kleurloos en saai. In zekere zin is dat ook een teken van afhankelijkheid.

  'Tolerantie' (steeds meer moeten gebruiken om hetzelfde effect te ervaren).

  • Om het stimulerende effect te blijven voelen moet je gaan bijslikken. Voor het bewustzijnsveranderende effect werkt dit niet. Hoe meer je bijslikt hoe minder je dit bewustzijnsveranderende effect voelt, je wordt er wel meer 'opgefokt' van. Dat komt omdat de stof (serotonine) in de hersenen die verantwoordelijk is voor het bewustzijnsveranderende effect door XTC uitgeput geraakt. De serotonine moet eerst terug aangevuld worden voordat je de bewustzijnsveranderende effecten weer kunt voelen.

  Ontwenningsverschijnselen als je mindert of stopt met je gebruik komen niet voor.

  • Na gebruik kan je wel enkele dagen een dip hebben. Als je een periode frequent en veel gebruikt hebt dan kunnen vermoeidheid en lusteloosheid enkele weken aanhouden.
  • Als je XTC regelmatig combineert met andere middelen of alcohol, dan kan de dip achteraf veel sterker zijn.
  • Gebruik geen XTC in combinatie met medicijnen voor ADHD en anti-depressiva.
  • Zie ook: risico's van XTC gebruik
 • Afkicken van speed

  Afhankelijkheid of verslaving kan zowel psychisch als lichamelijk voorkomen.

  • Speed is vooral psychisch verslavend. Je lijkt de dag niet meer te kunnen doorkomen zonder gebruik. Zonder speed voel je je lusteloos. Je beleeft ook geen plezier meer wanneer je niet onder invloed bent. Ondanks het feit dat er geen echte lichamelijke verslaving optreedt, voel je de afick dus ook lichamelijk: oververmoeidheid, hoofdpijn en spierpijn kunnen voorkomen.

  'Tolerantie' (steeds meer moeten gebruiken om hetzelfde effect te ervaren).

  • Speed. Geeft duidelijke verhoging van tolerantie. Hoe meer je gebruikt, hoe groter de dosis die je moet nemen om het gewenste effect te bereiken.

  Ontwenningsverschijnselen als je mindert of stopt met je gebruik.

  • Geeft over het algemeen geen zware ontwenningsverschijnselen: vermoeidheid, lusteloosheid, somberheid en onrust. Na enkele dagen is het ergste voorbij, wordt de verloren slaap ingehaald en neemt de eetlust zeer sterk toe. Als je langdurig gebruikt hebt is de afkick veel heviger: uitputting, depressiviteit, rusteloosheid en soms 'paranoia'. Dit kan enkele weken duren en maakt je veel kwetsbaarder voor herval.
  • Medische begeleiding is niet noodzakelijk, tenzij om sommige symptomen te verlichten en je lichamelijke toestand na te gaan.
 • Afkicken van cocaïne

  Afhankelijkheid of verslaving kan psychisch en/of lichamelijk tot uiting komen.

  • Cocaïne is vooral psychisch verslavend en eerder zelden lichamelijk. Zelfs korte periodes van intensief gebruik kunnen je het gevoel geven niet meer zonder te kunnen. Dit verlangen naar cocaïne kan hardnekkig zijn en lastig om te hanteren. Na langdurig gebruik is de afkick meestal zeer zwaar en worden de ontwenningsverschijnselen ook lichamelijk gevoeld.

  'Tolerantie' (steeds meer moeten gebruiken om hetzelfde effect te ervaren).

  • Geeft duidelijke verhoging van tolerantie wanneer je regelmatig gebruikt. Je hebt steeds meer nodig om het gewenste effect te voelen. Het opbouwen van 'tolerantie' kan bij cocaïne zeer snel gaan omdat het effect van cocaïne kortdurig is en je dus snel opnieuw wilt gebruiken om het goede gevoel vast te houden.

  Ontwenningsverschijnselen als je mindert of stopt met je gebruik.

  • Het effect van cocaïne is zeer krachtig, maar duurt kort. Het contrast tussen het gevoel onder invloed en het gevoel erna is dus zeer groot, waardoor het verlangen om terug te gebruiken ('craving') heel sterk kan zijn. Bij de afkick wordt de craving daarom extra intens aangevoeld.
  • Na intensief gebruik kunnen de ontwenningsverschijnselen, naast het verlangen om terug te gebruiken, erg belastend zijn. Ontwenningsverschijnselen zijn: ernstige somberheid, 'paranoia', uitputtingsgevoelens, gespannenheid en opgejaagdheid, gebrek aan eetlust en slapeloosheid die enkele dagen tot weken aanhouden. Na zeer zwaar gebruik soms maanden (of uitzonderlijk zelfs jaren). In sommige gevallen kunnen zware gebruikers ook last krijgen van hallucinaties (dingen zien die er niet zijn) en wanen (bijvoorbeeld het idee achtervolgd of bespioneerd te worden).
  • Cocaïnegebruik gaat dikwijls samen met veel alcohol drinken. Afkicken van cocaïne kan in dat geval soms ook betekenen dat er bijkomend ontwenning van alcohol optreedt.
  • Er is geen specifieke medicatie beschikbaar om de afkick van cocaïne op te vangen. Er kan soms wel medicatie voorgeschreven worden om ernstige symptomen te verlichten. Zoals kalmeermiddelen om de opgejaagdheid en gespannenheid te temperen. Of slaapmedicatie om het slaappatroon te herstellen. Deze ondersteunende medicatie wordt best niet langer dan 2-3 weken gebruikt. Als er hallucinaties of wanen voorkomen kunnen deze behandeld worden met anti-psychotische medicatie.
  • Als je een zware gebruiker was van cocaïne kan je bij het afkicken best een arts raadplegen. Enerzijds om te bekijken of ondersteunende medicatie aangewezen is. Anderzijds om je lichamelijke toetand na te gaan. Langdurig cocaïnegebruik is immers erg belastend voor je hart en bloedvaten, maar ook voor je lever. Dit is zeker het geval als je cocaïne veel combineerde met alcohol.
  • Als je afkickt van cocaïne kan je zeker steun vanuit je omgeving gebruiken. De 'craving' of het verlangen om opnieuw te gebruiken mag je immers zeker niet onderschatten en kan vrij lang aanhouden. Een 'oogje in het zeil houden' door je omgeving kan een belangrijke steun betekenen. Best worden hier afspraken rond gemaakt om 'kat-en-muis' spelletjes te voorkomen.
  • Voorzie je dat de afkick te zwaar zal zijn of ben je al te dikwijls hervallen, overweeg dan een kliniekopname. Bespreek dit met je begeleidende arts of je huisarts.
 • Afkicken van GHB

  Afhankelijkheid of verslaving kan psychisch en lichamelijk zijn.

  • GHB kan zeker lichamelijk verslavend zijn. Lichamelijke afhankelijkheid kan al voorkomen na enkele weken intensief gebruik. Je krijgt dan de neiging om heel de dag door 'bij te tanken', omdat je anders misselijk, opgejaagd of verward wordt. Inslapen wordt ook zeer moeilijk zonder inname van GHB.

  'Tolerantie' (steeds meer moeten gebruiken om hetzelfde effect te ervaren).

  • GHB geeft duidelijke verhoging van tolerantie als je het dikwijls gebruikt. Je hebt dan steeds meer nodig om het effect te voelen.

  Ontwenningsverschijnselen. Bij lichamelijke afhankelijkheid kan je last krijgen van ernstige ontwenningsverschijnselen als je stopt met je gebruik. Je kan ook ontwenningsverschijnselen krijgen als je te snel probeert te minderen.

  • Ontwenning van GHB lijkt erg op ontwenning bij lichamelijke verslaving van alcohol of benzodiazepines (kalmeermiddelen). Het gaat om hevig beven, overvloedig zweten, angst, slapeloosheid, opgejaagdheid, somberheid en overgevoeligheid voor licht en geluiden. Ernstig en soms levensbedreigend zijn: hartritme-stoornissen, delirium, psychose en epileptische aanvallen.
  • Als je dus wil stoppen met GHB en je bent lichamelijk afhankelijk, dan is het af te raden om plots te stoppen. GHB moet geleidelijk worden afgebouwd of de afkick moet worden opgevangen met vervangmiddelen (voornamelijk hoge dosissen van kalmeermiddelen).
  • Als je wil ontwennen van GHB moet je dus altijd medische begeleiding krijgen. Bij voorkeur onder de vorm van een detox in een kliniek.
  • Doe dus steeds beroep op je huisarts. Indien je huisarts niet goed op de hoogte is van de problematiek dan kan hij raad vragen bij een gespecialiseerde collega of centrum.

  Als je na een lichamelijke afkick terug GHB gebruikt kan je snel overdoseren!

  • Je lichaam went snel aan GHB, maar ook aan een lagere dosering of (tijdelijk) stoppen. Dit betekent dat als je na ontwenning opnieuw GHB gebruikt in dezelfde dosering die je vroeger gebruikte, er een grote kans op overdosering is. De dosering die vóór je afkicken geen problemen opleverde, is nu plotseling veel te hoog. Hierdoor kan een levensbedreigende situatie ontstaan!
  • Na de lichamelijke ontwenning, die enkele weken duurt, begint het belangrijkste werk: geestelijk ontwennen en actief je gewoontes veranderen.
 • Afkicken van ketamine

  Afhankelijkheid of verslaving is voornamelijk psychisch.

  • Ketamine kan vooral geestelijk sterk verslavend zijn. Je wilt dan voortdurend in die droomachtige roes terecht komen en je sluit je meer en meer af van je omgeving.
  • Wanneer je na langdurig gebruik last krijgt van blaasontstekingen, dan krijg je de neiging de symptomen hiervan te onderdrukken met gebruik. De blaasproblemen worden daardoor steeds ernstiger.

  'Tolerantie' (steeds meer moeten gebruiken om hetzelfde effect te ervaren).

  • Er treedt duidelijke tolerantie op bij zeer regelmatig gebruik. Je moet steeds meer nemen om het gewenste effect te verkrijgen.

  Ontwenningsverschijnselen

  • Na veelvuldig en langdurig gebruik is er vooral psychische ontwenning, met onrustgevoelens.
 • Afkicken van heroïne

  Afhankelijkheid of verslaving kan psychisch en lichamelijk zijn.

  • Zowel psychische als lichamelijke verslaving kunnen zeer snel en zeer heftig optreden.
  • De zware afkickverschijnselen zetten sterk aan tot opnieuw gebruiken.

  'Tolerantie' (steeds meer moeten gebruiken om hetzelfde effect te ervaren).

  • Je lichaam went zeer snel aan heroïne, waardoor je meer nodig hebt om het effect te voelen.
  • Na een tijdelijke stop met heroïnegebruik bestaat er een groot risico dat je bij opnieuw gebruik te veel gaat nemen (overdosis), met zeer ernstige gevolgen.

  Ontwenningsverschijnselen

  • Er zijn zeer uitgesproken ontwenningsverschijnselen, zoals: hevige misselijkheid, braakneigingen, diarree, beven, pijn in armen en benen, enzovoort.
  • Ontwenningsverschijnselen worden extra hard gevoeld, omdat heroïne voordien alles verdoofde.
  • Deze verschijnselen zijn wel heftig, maar eigenlijk niet gevaarlijk.

  Medicatie bij ontwenning.
  Er zijn 2 vormen van medicatie om ontwenning van heroïne en andere opiaten op te vangen en draaglijker te maken, namelijk Subutex® en methadon (Mephenon®). Deze middelen zorgen ervoor dat er geen ontwenningsverschijnselen optreden. Het verschil met opiaten is dat er geen roeservaring optreedt. Hierdoor kan de (ex-)gebruiker terug een normaal levenspatroon krijgen.

  • Subutex® wordt toegediend als pil die onder de tong moet smelten. Het wordt ingezet bij de afkick, om terugval te voorkomen en als onderhoudsbehandeling op langere termijn.
  • Methadon is een opiumachtige stof die vooral als onderhoudsbehandeling op langere termijn wordt ingezet. Het is verkrijgbaar in pilvorm of als siroop. De verstrekking van methadon gebeurt vooral door gespecialiseerde hulpverleningscentra.
  • Meer info bij De DrugLijn
 • Afkicken van cannabis

  Afhankelijkheid of verslaving kan psychisch of lichamelijk tot uiting komen.

  • Cannabis is vooral geestelijk verslavend, sommige gebruikers vertonen echter ook lichamelijke symptomen wanneer ze stoppen met gebruik.

  'Tolerantie' (steeds meer moeten gebruiken om hetzelfde effect te ervaren). Bij matige gebruikers komt dit niet voor.

  • Tolerantie bij cannabis blijkt te verschillen van gebruiker tot gebruiker. De meeste gebruikers hoeven niet meer te gebruiken om hetzelfde effect te voelen. Bij sommigen is dit echter duidelijk wel het geval, vooral wanneer ze zeer regelmatig blowen. Anderen krijgen net het gevoel dat ze minder moeten gebruiken.

  Ontwenningsverschijnselen als je mindert of stopt met je gebruik.

  • De meest voorkomende symptomen zijn: opgejaagdheid, irritatie of woede, verminderde eetlust, gespannenheid of angstgevoelens, slaapproblemen (waaronder vreemde dromen). Symptomen die eerder zelden voorkomen: rillingen of beven, depressieve stemming, maagpijn, overmatig zweten.
  • Ontwenning van cannabis duurt enkele dagen. Slaapproblemen kunnen wat langer voorkomen, maar zijn meestal na een 2-tal weken voorbij. De zin om terug te gebruiken kan nog weken of maanden aanhouden.
  • Als je afkickt van cannabis dan treden ontwenningsverschijnselen meestal pas op nadat je enkele dagen gestopt bent.
  • Als je tegelijkertijd gestopt bent met tabak roken, dan zal je in ieder geval ontwenningsverschijnselen krijgen door nicotinegebrek.
 • Afkicken van alcohol

  Afhankelijkheid of verslaving kan psychisch of lichamelijk zijn.

  • Alcohol is zowel psychisch als lichamelijk verslavend. Als je mindert of stopt met alcohol en je krijgt ontwenningsverschijnselen (bijvoorbeeld beven en overmatig zweten) dan ben je duidelijk lichamelijk verslaafd. Lichamelijke verslaving aan alcohol kan erg riskant zijn

  'Tolerantie' (steeds meer moeten gebruiken om hetzelfde effect te ervaren). Bij matige gebruikers komt dit niet voor.

  • Als je regelmatig drinkt zal je na verloop van tijd duidelijk meer moeten drinken om hetzelfde effect van de alcohol te voelen. Het stijgen van de tolerantie doet zich ook voor wanneer er geen sprake is van alcoholproblemen of alcoholverslaving.

  Ontwenningsverschijnselen als je mindert of stopt met drinken, die ernstig kunnen zijn.

  • Onthoudingsverschijnselen van alcohol beginnen meestal 24 uur na het minderen of stoppen met drinken. Weer 24 uur later zijn de ontwenningsverschijnselen op een hoogtepunt. Na drie dagen is meestal het ergste voorbij. In totaal duurt de lichamelijke ontwenning 7 tot 10 dagen. Geestelijke ontwenning duurt natuurlijk veel langer.
  • De belangrijkste ontwenningsverschijnselen zijn: beven van de handen (soms ook van de tong en het hoofd), overvloedig zweten, hoofdpijn, versnelde pols, misselijkheid, duizeligheid, onrust, slaapstoornissen, angstgevoelens en depressieve stemming. Meestal is er een sterke drang om terug te drinken. Er kan ook een voorbijgaande verwarring optreden (soms onder de vorm van 'beestjes zien'), die meestal niet lang duurt en waarvan de betrokkene weet dat het niet echt is.
  • Ontwennig van alcohol kan echter ook ernstige complicaties met zich meebrengen: hallucinaties, epileptische insulten met bewustzijnsverlies en delirium. Deze complicaties kunnen fataal aflopen wanneer er niet medisch ingegrepen wordt. Meer over alcoholontwenning op www.alcoholhulp.be
  • Als je langdurig en veel gedronken hebt en je na minderen of stoppen met drinken ontwenningsverschijnselen ondervindt, zelfs in lichte vorm, consulteer dan best je huisarts of een andere medisch deskundige. Het is immers op voorhand niet te voorspellen hoe je toestand zal evolueren. Een geneesheer kan ook ondersteunende medicatie voorschrijven waardoor de ontwenningsverschijnselen afgezwakt worden en de risico's beperkt.
  • Er bestaat medicatie die specifiek voor alcoholontwenning kan gebruikt worden.
   Lees meer op alcoholhulp.be