GHB

Wat is het?

GHB (de afkorting van 'gamma-hydroxy-boterzuur') is een verdovend product dat vroeger in de geneeskunde en de dierengeneeskunde als narcosemiddel gebruikt werd.

GHB

De belangrijkste grondstof om GHB aan te maken is GBL ('gamma-butyrolacton). GBL wordt doorgaans gebruikt als een agressief schoonmaakmiddel. Het wordt vermengd met 'natronloog', wat normaal gebruikt wordt als ontstoppingsmiddel. De verhouding tussen beide stoffen is erg belangrijk. Een verkeerde verhouding levert extra gezondheidsrisico's op.

GHB wordt meestal verkocht als een kleurloze en reukloze vloeistof met een licht zoute smaak, die in een plastic buisje of (Flugel)flesje zit. Soms ook als poeder, en soms als capsules.

Het komt voor dat GHB als 'vloeibare XTC' wordt aangeboden, waarschijnlijk om 'marketing' redenen. Het heeft echter niets met XTC te maken en de effecten zijn ook grondig verschillend.

Hoe wordt het gebruikt?

 • GHB als vloeistof wordt ofwel puur gedronken, ofwel gemixt in een drankje.
 • In poedervorm wordt het opgelost in een drankje en dan gedronken. Capsules worden geslikt.
 • Het effect wordt merkbaar na 15 tot 20 minuten en is het sterkste na 30 tot 45 minuten. Na 2 tot 3 uur neemt het effect weer af.
Lees meer over de effecten

Effecten van GHB

De effecten van GHB worden niet alleen bepaald door het middel, maar ook door de stemming van de gebruiker en de omgeving waarin wordt gebruikt. Het effect is echter ook afhankelijk van de dosis die wordt genomen en van de samenstelling.

Over het algemeen werkt GHB verdovend en ontremmend.

 • Gewenste effecten:
  • rustig, opgewekt en roesachtige verdoving
  • gevoel van verbondenheid met anderen
  • zin om te praten en contact te maken
  • spanningen en remmingen nemen af
  • sterkere gevoelens bij lichamelijk contact, zin om te vrijen
 • Ongewenste effecten of bijwerkingen:
  • trillen en gevoel van slapte in de spieren
  • misselijkheid, hoofdpijn, benauwdheid en duizeligheid
  • verwardheid
  • sterke neiging om te slapen
  • bewusteloosheid of coma (bij overdosis)
 • De lichamelijke effecten zijn:
  • verlaagde hartslag en ademhaling
  • algemene verdoving

GHB begint een half uur na inname te werken. De werking duurt 3 tot 4 uren. De werking kan sterk verschillen van persoon tot persoon.

Dosering van GHB

 • Het is erg moeilijk om GHB juist te doseren, waardoor dit vaak mis gaat. Het verschil tussen een dosis met gewenste effecten en die met ongewenste effecten is bijzonder klein. Iets te veel en je krijgt een onaangenaam gevoel. Nog iets meer en je gaat gewoon 'out'. Bij overdosering ga je in coma...
 • Sommige mensen reageren zeer sterk op GHB, anderen kunnen veel meer gebruiken vooraleer het onaangenaam wordt. Dit valt zeer moeilijk te voorspellen, omdat het effect ook afhankelijk is van je conditie, van je stemming en van het feit of je gegeten hebt of niet.
 • Als je frequent gebruikt zal je geleidelijk meer moeten gebruiken om hetzelfde effect te bekomen ('tolerantie').
 • Soms zit er enkel GBL in de vloeistof. Naast extra gezondheidsrisico's is het verdovende effect in dat geval minstens twee keer zo sterk.
 • GHB heeft veel minder een dip tot gevolg na gebruik, in vergelijking met XTC, speed of cocaïne. Dat kan het product extra aantrekkelijk maken.
Lees meer over de risico's

Risico's van GHB

Het gebruik van GHB houdt bijzonder veel risico's in, omdat je op voorhand niet precies weet wat je gebruikt en omdat het erg moeilijk te doseren valt. Bovendien kan combinatie met alcohol of andere middelen gevaarlijk zijn.

Op korte termijn:

 • De kans op een overdosis is vrij groot, omdat kleine verschillen in hoeveelheid grote verschillen in effect kunnen hebben. De gevolgen kunnen zeer onaangenaam zijn en leiden gemakkelijk tot diepe slaap, ademhalingsmoeilijkheden, bewusteloosheid, coma en soms zelfs tot de dood.
 • Het ontwaken uit een GHB coma gaat dikwijls samen met misselijkheid, waardoor je kan stikken in je eigen braaksel.
 • Als je last hebt van hart- of vaatziekten, epilepsie of andere aandoeningen is het gebruik van GHB nog riskanter.
 • Als je GBL (normaal één van basisingrediënten om GHB te maken) zuiver inneemt of wanneer de samenstelling nog veel GBL bevat, dan kan dat irritatie of beschadiging van slokdarm en maag veroorzaken.
 • Wanneer de samenstelling te veel 'natronloog' bevat dan kan dat blaren en brandwonden veroorzaken op de huid of in de mond en slokdarm.
 • Het reactie- en coördinatievermogen is na het uitwerken van GHB nog enkele uren verstoord.
 • Omdat GHB ontremmend werkt kan je dingen gaan doen die je anders niet zou doen en ook niet zou willen doen. Je kan vooral op seksueel gebied over je grenzen gaan of over je grenzen laten gaan. GHB wordt soms ook benoemd als 'rape-drug'.
 • Combinatie met andere middelen kan gevaarlijk zijn. Vooral de combinatie met alcohol is riskant omdat deze twee verdovende middelen elkaars werking versterken, met een groter risico op bewusteloosheid of coma.

Op langere termijn:

 • Er is nog niet zoveel bekend over de langetermijn gevolgen van GHB-gebruik en hoe schadelijk het kan zijn voor de hersenen. Zware gebruikers rapporteren wel geheugenstoornissen, maar het is niet duidelijk of deze het gevolg zijn van hun gebruik of van hun levensstijl.
 • GHB-gebruik kan gemakkelijk aanleiding geven tot geestelijke verslaving. GHB kan echter ook lichamelijk zeer verslavend zijn wanneer het regelmatig gebruik wordt. Zeker wanneer het gedurende een periode dagelijks gebruikt wordt. Er kunnen dan zeer heftige ontwenningsverschijnselen optreden die vergelijkbaar zijn met het ontwennen van een zware alcoholverslaving. Kenmerken: hevige angst, beven, verwardheid en kans op een delirium. Dit kan levensbedreigend zijn. Medische begeleiding is noodzakelijk bij het ontwennen van een lichamelijke verslaving aan GHB.
 • GHB wordt soms gebruikt om de seksuele lustbeleving te versterken. Als je GHB systematisch gaat gebruiken bij het vrijen, dan kan je er op deze manier afhankelijk van worden.
Lees meer over combineren

GHB combineren

Combinatie van verschillende middelen verhoogt de kans op onvoorspelbare effecten, maar brengt dikwijls ook meer risico's met zich mee.

Met alcohol

 • Beide middelen werken verdovend en versterken elkaar.
 • De combinatie kan je ademhaling onderdrukken en kan leiden tot levensbedreigende ademhalingsmoeilijkheden (bewusteloosheid, coma en dood).
 • De kans op uitdroging van je lichaam wordt ook groter en kan zeer gevaarlijk zijn. Hoewel het een goede zaak is dat je voldoende drinkt, is alcohol zeker te mijden omdat alcohol net een vochtafdrijvend effect heeft.

Met cocaïne, speed en XTC

 • Met deze combinaties zal je minder snel 'out' gaan van GHB. Zodra de stimulerende werking van de andere middelen is uitgewerkt kan het echter zeer plots wel gebeuren.
 • Door de stimulerende werking van XTC, speed en cocaïne merk je minder van het verdovend effect van GHB. Dit kan als gevolg hebben dat je te veel GHB gebruikt.
 • Omgekeerd zal GHB de oppeppende werking van cocaïne, speed en XTC wat verzachten.
 • De combinatie GHB en XTC kan de hallucinogene effecten van XTC versterken. Dit kan tot verwardheid of een angstaanval leiden.
 • De combinatie GHB en XTC kan je sterk ontremmen op seksueel gebied. Mogelijk ga je dingen doen die je anders niet zou willen doen.

Met cannabis

 • Deze combinatie kan onvoorspelbaar zijn en tot verwarring of 'paranoia' leiden.
Lees meer over 'veilig' gebruik

Veilig gebruiken?

Gebruik van GHB houdt altijd ernstige risico's in. Als je ondanks deze risico's toch wilt gebruiken probeer deze dan zoveel mogelijk te beperken.

 • Informeer jezelf over de mogelijke effecten, bijwerkingen en risico's.
 • Gebruik enkel als je jezelf psychisch en lichamelijk goed voelt. Respecteer je grenzen.
 • Gebruik niet meer dan 1 keer per 2-3 maanden.
 • Gebruik GHB nooit alleen . Laat het ook aan anderen weten dat je het gebruikt, dan kunnen ze ingrijpen als het misgaat.
 • GHB werkt veel sterker bij een lege maag. Als je wel gegeten hebt, wacht dan enkele uren vooraleer te gebruiken. Anders lijkt het alsof het niet werkt en ga je mogelijk te veel nemen.
 • Als je het effect begint te voelen, ga dan eerst rustig zitten. Je loopt anders kans letterlijk door je benen te zakken.
 • Neem niet bij wanneer het effect duidelijk merkbaar is, want dan loop je kans op bewusteloosheid of erger.
 • Combineer zeker niet met alcohol of kalmerende/verdovende medicatie.
 • Eet achteraf voldoende en gebruik ook producten die Vitamine C bevatten (fruit, sinaasappelsap,...).

Gebruik zeker niet wanneer:

 • je jezelf somber, moe of gespannen voelt,
 • le last hebt van psychische klachten (depressie, angststoornis, paniekaanvallen, psychose),
 • je veel alcohol gedronken hebt of wanneer je medicatie (zoals pijnstillers, kalmeermiddelen of slaappillen) genomen hebt,
 • je de volgende dag moet werken of studeren, of wanneer je andere verplichtingen hebt,
 • je nog naar huis moet rijden,
 • je zwanger bent of borstvoeding geeft,
 • je medicatie gebruikt.

Wat als het misgaat bij een ander?

 • Als iemand angstig of verward wordt: zoek een rustige plaats op, spreek kalmerend toe.
 • Als iemand dreigt 'out' te gaan, probeer hem dan wakker te houden.
 • Als iemand bewusteloos geraakt, leg hem dan in zijligging met het hoofd achterover. Dit kan voorkomen dat iemand stikt in eigen braaksel. Schakel medische hulp in wanneer het te lang duurt, wanneer iemand moeilijk kan ademen of wanneer je er niet gerust in bent.

Meer info