Cocaïne

Wat is het?

Cocaïne of 'coke' is een wit kristalachtig poeder dat via chemische bewerking verkregen wordt uit de bladeren van de cocaplant (die in Zuis-Amerika voorkomt). De werkzame stof is cocaïnehydrochloride.

cocaine

Cocaïne wordt altijd versneden, omdat het onversneden een te sterk effect heeft dat als onaangenaam ervaren wordt. De hoeveelheid werkzame cocaïne kan variëren tussen 30 en 90%. Als versnijdingsmiddelen worden suikers, caffeïne en verdovende middelen zoals lidocaïne gebruikt. Soms ook pijnstillers zoals fenacetine, en anti-wormenmiddelen ('levamisol'). Deze versnijdingsmiddelen kunnen extra gezondheidsrisico's opleveren.

Cocaïne kan gekookt worden met natriumbicarbonaat of ammoniak, waardoor 'basecoke' of 'crack' ontstaat. Dit kan gerookt worden, wat bijna niet mogelijk is met gewone cocaïne.

Cocaïne wordt meestal verkocht onder de vorm van poeder, verpakt in een tot envelopje geplooid (boter)papier.

Hoe wordt het gebruikt?

 • Cocaïne wordt doorgaans gesnoven. Er wordt een 'lijntje' gelegd van het poeder, waarna het opgesnoven wordt via een speciaal snuifkokertje, een afgeknipt rietje of een opgerold geldbiljet. Via de neusslijmvliezen bereikt cocaïne de hersenen. Het effect is snel voelbaar en kan enige tijd aanhouden (afhankelijk van de frequentie van gebruik). Het hoogtepunt van het effect duurt meestal slechts 20 tot 30 minuten.
 • Cocaïne wordt soms ook opgelost in water en daarna ingespoten. Dit gebeurt voornamelijk door zware harddruggebruikers. Het effect is sterker dan bij snuiven, maar duurt veel korter.
 • Uitzonderlijk wordt gewone cocaïne gerookt door het te mengen met tabak. Omdat het grootste deel van de cocaïne dan verbrandt, is het effect vrij beperkt.
 • Basecoke of crack wordt gerookt door het op zilverfolie te leggen en langs de onderkant te verwarmen. De dampen worden geïnhaleerd met een pijpje (dit wordt 'chinezen' genoemd). Het kan ook gewoon gerookt worden met een waterpijp of een speciaal crackpijpje. Het effect is veel heviger dan bij snuiven, maar verdwijnt ook weer na enkele minuten. De zin om onmiddellijk opnieuw te gebruiken kan zeer sterk zijn.
Lees meer over de effecten

Effecten van cocaïne

Zoals bij andere drugs wordt het effect van cocaïne gedeeltelijk meebepaald door je stemming, conditie, verwachting en de omgeving.

Cocaïne heeft een sterk oppeppende en euforiserende werking, waarbij gevoelens van moeheid, slaapbehoefte en eetlust verdwijnen.

 • Gewenste effecten:
  • energiek, opgewekt en een algemeen gevoel van welbehagen of euforie
  • zelfvertrouwen en het gevoel alles aan te kunnen
  • het gevoel zeer helder te kunnen denken
  • verdwijnen van honger, dorst en vermoeidheid
  • bij lage dosis en weinig frequent gebruik kan het ook seksueel stimulerend zijn
 • Ongewenste effecten of bijwerkingen:
  • onrust, opgejaagdheid, 'opgefokt', hartkloppingen
  • angstig of verward worden
  • neiging tot agressie en 'paranoia' (vooral bij hoge dosis)
  • bij hogere dosis en frequent gebruik: geen zin in seks, moeilijk tot orgasme komen en impotentie
  • niet tot rust kunnen komen, slapeloosheid
 • Lichamelijke effecten zijn:
  • een versnelde hartslag, stijgende bloeddruk, meer zweten en vergrote pupillen
  • stimulering van de hersenen (door in te werken op allerlei 'neurotransmitters')

Naarmate je meer en frequenter cocaïne gebruikt komen de negatieve effecten meer en sneller tot uiting, zelfs bij een kleine dosis.

De werking duurt niet zo lang, de meest uitgesproken werking ongeveer 30 minuten. Bij 'basen' of spuiten duren de effecten maar enkele minuten. Dit geeft aanleiding tot snel terug gebruiken. Vrouwen en jongeren kunnen de effecten heftiger ervaren.

De 'cocaïne dip'

 • De dagen na cocaïnegebruik kan je jezelf moe, uitgeblust en zelfs depressief voelen. Over het algemeen rapporteren gebruikers wel een zachtere kater dan na speed of XTC.
 • Soms probeert men de dip op te vangen door opnieuw te gebruiken. Hierdoor wordt de 'kater' achteraf erger en duurt langer.
 • Als je frequent gebruikt worden de negatieve effecten sterker ervaren, zelf bij een lage dosis, en duurt de dip achteraf ook veel langer.
Lees meer over de risico's

Risico's van cocaïne

Hoe meer en hoe frequenter je cocaïne gebruikt, hoe groter de risico's en hoe meer kans op problemen. Je weet ook nooit precies wat je gebruikt, omdat samenstelling en zuiverheid sterk kunnen verschillen.

Op korte termijn:

 • Onder invloed van cocaïne kan zelfvertrouwen omslaan in agressie of overmoed, waardoor je gemakkelijker risico's gaat nemen (bijvoorbeeld in het verkeer).
 • Cocaïne is belastend voor je hart en bloedvaten. Enerzijds wordt het hart gestimuleerd en heeft het meer zuurstof nodig. Anderzijds vernauwt cocaïne de aders, waardoor je hart net minder zuurstof krijgt. Als je hartproblemen hebt kan dit zeer riskant zijn.
 • Bij overdosering kan een hartaanval optreden.
 • Pijnlijke neus of neusbloedingen door irritatie van het neusslijmvlies. .
 • Je voelt minder vermoeidheid, honger en pijn, waardoor je sneller over je grens gaat.
 • Wanneer je te veel neemt kan je last krijgen van hartkloppingen, angstaanvallen en verwardheid. Bij hoge dosissen kan je ook agressief of 'paranoia' worden.
 • De dip achteraf kan langer dan een dag aanhouden en versterkt somberheid en depressieve gevoelens. Als je gevoelig bent voor een depressieve stemming en voor angstklachten, dan kan je cocaïne best vermijden.
 • Gebruik geen cocaïne wanneer je zwanger bent of borstvoeding geeft.

Op langere termijn:

 • Frequent gebruik kan je gedrag fundamenteel veranderen. Je wordt snel geïrriteerd of agressief, en je wordt sterk op jezelf gericht zonder nog rekening te houden met anderen. Daarom wordt cocaïne soms ook wel een 'ego-drug' genoemd.
 • Langdurig gebruik kan aanleiding geven tot oververmoeidheid en depressie. Vaak ook tot sterke vermagering.
 • De voortdurende vermoeidheid (wanneer je niet gebruikt) kan gepaard gaan met chronische slapeloosheid.
 • Zwaar gebruik heeft soms een psychose tot gevolg, waarbij je last krijgt van gevoelshallucinaties (bijvoorbeeld beestjes voelen onder de huid), jaloersheidswanen of achtervolgingswanen.
 • Hoe langer en frequenter je gebruikt hoe meer kans op schade aan hart en bloedvaten. Je kan hartritmestoornissen krijgen en je loopt meer risico op een hartaanval. Zeker wanneer je ook veel alcohol drinkt.
 • Schade aan het neusslijmvlies en de voorhoofdsholten kunnen leiden tot pijnlijke chronische ontstekingen.
 • Vermindering van de seksuele lustbeleving en impotentie bij mannen.
 • Bepaalde versnijdingsmiddelen vergroten de gezondheidsrisico's. Wanneer er fenacitine toegevoegd is, dan kan je door frequent gebruik nierschade oplopen. Is er levamisol toegevoegd (anti-wormenmiddel), dan kan je een ernstige bloedaandoening krijgen.
 • Door het delen van snuifbuisjes, crackpijpjes of spuiten kan je hepatitis C oplopen.
 • Cocaïne kan snel aanleiding geven tot geestelijke verslaving. Deze verslaving kan vrij plots tot stand komen wanneer je gedurende een periode meer of frequenter gebruikt, waarna je het gevoel krijgt ineens niets meer te kunnen ondernemen zonder cocaïne. Het contrast tussen het positieve gevoel onder invloed en het negatieve gevoel erna is immers zeer groot. Zeker bij langdurig gebruik treedt ook 'tolerantie' op, waarbij je steeds meer moet gebruiken om hetzelfde effect te bekomen.
 • Bij crack kan de verslaving zich erg snel ontwikkelen, omdat het effect zeer kort duurt en je onmiddellijk opnieuw wil gebruiken.
Lees meer over combineren

Cocaïne combineren

Combinatie van verschillende middelen verhoogt de kans op onvoorspelbare effecten, maar brengt dikwijls ook meer risico's met zich mee.

Met alcohol

 • Cocaïne onderdrukt het gevoel van dronkenschap, waardoor de kans bestaat dat je meer drinkt dan de bedoeling is. De kater achteraf zal dan zwaarder zijn.
 • Speed in combinatie met alcohol leidt tot een grotere ontremming waardoor je overmoedig wordt. Je gaat meer risico's nemen in het verkeer of bij het vrijen, je gaat gemakkelijker over tot agressie en de kans op 'black-outs' (je niet meer herinneren wat je gedaan hebt) neemt toe.
 • De combinate cocaïne en alcohol is extra belastend voor je hart en bloedvaten, met verhoogde kans op een hartaanval. De combinatie is ook meer belastend voor je lever.

Met speed en XTC

 • Cocaïne, XTC en speed zijn allemaal stimulerende middelen. De combinatie kan je hart zwaar overbelasten.
 • Je kan er overdreven 'opgefokt' van worden en je 'paranoia' gaan voelen.
 • Je loopt meer kans op lichamelijke uitputting, en op oververhitting en/of uitdroging.
 • De kater achteraf kan veel zwaarder zijn en dagen aanslepen.
 • Door deze middelen te combineren loop je meer kans op hersenschade, dan wanneer je die producten afzonderlijk gebruikt.

Met GHB

 • Deze combinatie kan je remmingen helemaal doen verdwijnen, waardoor je mogelijk dingen gaat doen die je normaal niet zou doen of zelfs niet zou willen doen (bijvoorbeeld op seksueel gebied).
 • De combinatie is ook zeer moeilijk te doseren omdat het opeppende effect van cocaïne het dempende effect van GHB kan maskeren. Zodra de cocaïne wat uitgewerkt raakt kan je de verdoving van GHB extra sterk gaan voelen en plots onderuit gaan.

Met cannabis

 • Deze combinatie kan onvoorspelbaar zijn en tot verwarring of 'paranoia' leiden.
 • Gebruikers kunnen er zeer verschillend op reageren.
Lees meer over 'veilig' gebruik

Veilig gebruiken?

Gebruik van cocaïne houdt altijd risico's in. Als je ondanks deze risico's toch wilt gebruiken probeer dan de risico's zoveel mogelijk te beperken.

 • Informeer jezelf over de mogelijke effecten, bijwerkingen en risico's.
 • Gebruik enkel als je jezelf psychisch en lichamelijk goed voelt. Respecteer je grenzen.
 • Gebruik niet meer dan 1 keer per 2-3 maanden.
 • Gebruik niet onmiddellijk opnieuw wanneer het effect begint uit te doven.
 • Hoe fijner je het poeder maakt, hoe minder kans op schade aan je neus. Spoel nadien je neus met lauw water.
 • Zorg voor voldoende rust en afkoeling. Drink voldoende. Bij voorkeur geen alcohol, maar water of frisdrank (1-2 glazen per uur). Zeker in warme en overvolle dancings.
 • Deel geen snuif- of rookmateriaal met anderen.
 • Combineer niet met andere drugs, alcohol of medicijnen.
 • Als je weinig effect voelt, dan begin je gewend te geraken aan cocaïne en gebruik je eigenlijk te veel of te dikwijls.
 • Zorg achteraf voor voldoende rust en ga niet bijsnuiven om de dip te voorkomen (dit maakt de kater alleen maar erger). Eet voldoende en gebruik ook producten die Vitamine C bevatten (fruit, sinaasappelsap,...).

Gebruik zeker niet wanneer:

 • je jezelf somber, moe of gespannen voelt,
 • je last hebt van psychische klachten (depressie, angststoornis, paniekaanvallen, psychose),
 • je de nasleep van vorig gebruik wil laten verdwijnen,
 • je de volgende dag moet werken of studeren, of wanneer je andere verplichtingen hebt,
 • je nog naar huis moet rijden,
 • je zwanger bent of borstvoeding geeft,
 • je medicatie gebruikt.

Wat als het misgaat bij een ander?

 • Als iemand angstig of verward wordt: zoek een rustige plaats op, spreek spreek kalmerend toe.
 • Bij 'out' gaan: schakel medische hulp in.
 • Bij pijn in de hartstreek: schakel medische hulp in.

Meer info