Ketamine

Wat is het?

Ketamine (of 'Special K') is een narcosemiddel dat soms nog in de dierengeneeskunde wordt toegepast. Als drug wordt het meestal aangeboden als een kristallijn poeder dat lijkt op cocaïne. Het komt ook als vloeistof of in tabletvorm voor. Als poeder gaan gebruikers er soms van uit dat ze met cocaïne of speed te maken hebben.

ketamine

Hoe wordt het gebruikt?

 • Doorgaans wordt het als poeder gesnoven.
 • Soms wordt het ingespoten als vloeistof of verwerkt in tabletten, maar dat is eerder zeldzaam.
 • Het effect wordt merkbaar na 5 tot 15 minuten en duurt ongeveer een uur.
Lees meer over de effecten

Effecten van ketamine

In lage dosis werkt het eerder opwekkend, in hogere dosissen veroorzaakt het hallucinogene (trip-achtige) effecten. In zeer hoge dosis krijg je 'bijna-dood ervaringen' en het gevoel dat je geest het lichaam verlaat (het zogenaamde 'dissociatieve effect').

k hole

In een ketamine-roes word je passief, ga je moeizaam bewegen en verlies je contact met de buitenwereld. Gebruikers benoemen dit als 'in het k-hole' zitten. Tijdens het uitgaan wordt ketamine daarom wel eens gecombineerd met XTC of speed om actiever te kunnen blijven.

 • Gewenste effecten:
  • het opwekkend effect bij lage dosissen
  • droomachtige effecten
  • hallucinaties en 'dissociatieve' ervaringen bij hoge dosis
  • pijnstilling en verdoving
 • Ongewenste effecten of bijwerkingen:
  • moeilijk kunnen bewegen, evenwicht verliezen en vallen
  • snel in slaap vallen
  • verwardheid
  • de hallucinaties en 'dissociatieve' ervaringen kunnen beangstigend zijn
  • bewusteloosheid of coma (bij overdosis)
 • De lichamelijke effecten zijn:
  • verlaagde hartslag en ademhaling
  • algemene verdoving

Dosering van Ketamine

 • Het is erg moeilijk om Ketamine te doseren. Er is slechts een klein verschil tussen lichte, gemiddelde en hoge dosis. Daardoor kan het wel eens 'slecht vallen' en wordt het als erg onaangenaam ervaren.
 • Ketamine begint vrij snel te werken. Als je denkt cocaïne of speed te snuiven dan gebruik je snel te veel en verwacht je een heel ander effect, wat tot sterke verwarring kan leiden.
 • Hoe meer je gebruikt, hoe sterker de verdoving.
 • Combineer zeker niet met andere verdovende producten, zoals alcohol, GHB, kalmeermiddelen of heroïne.
 • Een relatief lichte dosis is 15 - 30 mg.
Lees meer over de risico's

Risico's van ketamine

 • Het is moeilijk om ketamine juist te doseren om het gewenste effect te bereiken. Je kan er dus sneller sterker verdoofd door geraken dan je eigenlijk wilde. Omdat je er minder pijngevoelig door wordt, loop je meer risico om ongevallen te krijgen.
 • Het is zeer riskant om ketamine te combineren met andere middelen die een verdovende werking hebben, zoals alcohol, kalmeermiddelen of GHB.
 • Het effect van ketamine kan slecht 'vallen'. Je kan er erg verward van worden en de psychedelische effecten kunnen beangstigend zijn ('bad trip'). Er is ook kans op misselijkheid en braken.
 • Bij hogere dosissen verlies je lichaamscoördinatie. Je loopt dus meer risico op een ongeval.
 • Bij regelmatig gebruik kan ketamine zorgen voor problemen met de nieren en de blaas, zoals: bloed in de urine, continue aandrang, pijn bij het plassen of te vaak moeten plassen. Veelvuldig (dagelijks) gebruik kan tot zeer ernstige blaasproblemen lijden, met incontinentie tot gevolg. Gebruikers onderdrukken dan hun klachten met opnieuw gebruiken, wat de schade alleen maar groter maakt.
 • Sommigen rapporteren ook sterke buikpijn (K-kramp).
 • Er treedt 'tolerantie' op, wat wil zeggen dat je bij herhaald gebruik steeds meer moet nemen om het effect te voelen. Ketamine kan ook sterk geestelijk verslavend zijn. Zware gebruikers voelen dikwijls 'paranoia'. Lichamelijke verslaving komt niet echt voor en, behalve de geestelijke afkick, is er niet echt sprake van onthoudingsverschijnselen.
 • Naast de schadelijke gevolgen voor de blaas bij zeer frequent gebruik, is er nog niet zoveel geweten over de bijwerkingen van ketamine op lange termijn. Hersenbeschadiging bij veelvuldig gebruik valt echter niet uit te sluiten.
Lees meer over combineren

Ketamine combineren

Combinatie van verschillende middelen verhoogt de kans op onvoorspelbare effecten, maar brengt dikwijls ook meer risico's met zich mee.

Met alcohol, GHB, kalmeermiddelen of heroïne

 • Al deze middelen werken verdovend en versterken elkaar.
 • De combinatie kan je ademhaling onderdrukken en kan leiden tot levensbedreigende ademhalingsmoeilijkheden (bewusteloosheid, coma en dood).

Met cocaïne, speed en XTC

 • Met deze combinaties zal je minder snel verdoofd geraken. Zodra de stimulerende werking van de andere middelen is uitgewerkt kan het echter zeer plots wel gebeuren.
 • Door de stimulerende werking van XTC, speed en cocaïne merk je minder van het verdovend effect van ketamine. Dit kan als gevolg hebben dat je te veel gebruikt.
 • De combinatie met XTC kan de hallucinogene effecten van beide middelen versterken. Dit kan tot verwardheid of een angstaanval leiden.

Met cannabis

 • Deze combinatie kan onvoorspelbaar zijn en eveneens tot verwarring of 'paranoia' leiden.
Lees meer over 'veilig' gebruik

Veilig gebruiken?

Gebruik van ketamine houdt altijd ernstige risico's in. Als je ondanks deze risico's toch wilt gebruiken probeer deze dan zoveel mogelijk te beperken.

 • Informeer jezelf over de mogelijke effecten, bijwerkingen en risico's.
 • Gebruik enkel als je jezelf psychisch en lichamelijk goed voelt. Respecteer je grenzen.
 • Gebruik ketamine niet alleen. Laat het ook aan anderen weten dat je het gebruikt, dan kunnen ze ingrijpen als het misgaat.
 • Gebruik in een veilige omgeving, waardoor je het risico op een ongeval verkleint. Je coördinatievermogen kan immers sterk verstoord worden en als je je bezeert dan voel je de pijn vaak niet.
 • Als je het effect begint te voelen, ga dan eerst rustig zitten of liggen.
 • Neem niet bij wanneer het effect duidelijk merkbaar is, want dan loop je kans op bewusteloosheid of erger.
 • Combineer zeker niet met alcohol of kalmerende/verdovende medicatie.
 • Eet achteraf voldoende en gebruik ook producten die Vitamine C bevatten (fruit, sinaasappelsap,...).

Gebruik zeker niet wanneer:

 • je jezelf somber, moe of gespannen voelt,
 • je last hebt van psychische klachten (depressie, angststoornis, paniekaanvallen, psychose),
 • je veel alcohol gedronken hebt of wanneer je medicatie (zoals pijnstillers, kalmeermiddelen of slaappillen) genomen hebt,
 • je de volgende dag moet werken of studeren, of wanneer je andere verplichtingen hebt,
 • je nog naar huis moet rijden,
 • je zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wat als het misgaat bij een ander?

 • Als iemand angstig of verward wordt: zoek een rustige plaats op, spreek kalmerend toe.
 • Als iemand dreigt 'out' te gaan, probeer hem dan wakker te houden.
 • Als iemand bewusteloos geraakt, leg hem dan in zijligging met het hoofd achterover. Dit kan voorkomen dat iemand stikt in eigen braaksel. Schakel medische hulp in wanneer het te lang duurt, wanneer iemand moeilijk kan ademen of wanneer je er niet gerust in bent.

Meer info