Signalen bij je partner

  • Als je partner voortdurend alcohol of andere drugs nodig heeft om te kunnen ontspannen, om in een andere stemming te komen, om bepaalde angsten te overwinnen of om 'de zenuwen te bedwingen'.
  • Wanneer je partner bijna nooit genoeg lijkt te hebben bij drinken of gebruik, maar altijd meer wil en steeds situaties opzoekt waar gedronken of gebruikt wordt.
  • Wanneer je partner snel, gulzig of stiekem drinkt of gebruikt en dat probeert de ontkennen.
  • Als je partner last begint te krijgen van ontwenningsverschijnselen zoals trillende handen, transpireren en slecht slapen.
  • Als je partner al herhaaldelijk voornemens heeft gemaakt om te minderen of om te proberen overdag te stoppen. Maar daar niet langer dan enkele dagen in slaagt.
  • Het is ook mogelijk dat je partner dagenlang niets gebruikt, maar dan telkens op bepaalde momenten (bijvoorbeeld het weekend) zwaar doorgaat. Dit kan ook systematisch gebeuren op feestjes of andere speciale gelegenheden. Meestal komen er extra problemen bij, zoals: onverwachts lang wegblijven, ruzie zoeken, onder invloed willen rijden, vervelend beginnen doen in gezelschap, enzovoort.
  • Als er regelmatig ruzies ontstaan naar aanleiding van het gebruik.
  • Als je partner geen zin meer heeft om te vrijen door het gebruik. Of omgekeerd: jij vindt het niet langer aangenaam om te vrijen met iemand die die onder invloed is.
  • Wanneer je partner bepaalde activiteiten begint te verwaarlozen door het gebruik. Zoals: huishoudelijke taken, afspraken met de kinderen, het werk, vrijetijdsbezigheden,...
  • Wanneer je partner van jou begint te verlangen dat je problemen oplost die het gevolg zijn van het gebruik. Zoals: het werk verwittigen bij 'ziekte', onenigheden met familie of vrienden oplossen, schulden betalen,...