Als het druggebruik uit de hand loopt...

Om verscheidene redenen kan het toch mislopen wanneer je kinderen met drugs gaan experimenteren. Het is mogelijk dat je het als ouder gewoon niet in de gaten had of dat je kind de aangegeven grenzen niet wilde respecteren en overmatig gaat gebruiken. Wanneer je kind regelmatig en overmatig begint te gebruiken, dan worden er dikwijls steeds meer afpraken genegeerd en komen er onvermijdelijk conflicten.

ouders conflicten druggebruik

Ook wanneer het het uit de hand loopt is het belangrijk om grenzen te blijven aangeven, al was het maar om storend gedrag als gevolg van het gebruik binnen de perken te houden. Daarnaast wordt het soms een evenwichtsoefening om toch contact te houden en de communicatie niet te laten vastlopen. Staar je niet blind op het druggebruik zelf, maar probeer je zoon of dochter als een persoon te blijven zien. Hij of zij is niet alleen maar een 'druggebruiker'.

Wat kan je doen als ouder ?

jongeren druggebruik

 • Soms kan het aan te raden zijn om er eens met andere ouders of een professionele buitenstaander over te praten. Het kan helpen om de situatie vanop afstand te bekijken, en misschien brengt het wel nieuwe ideeën aan.
 • In sommige gevallen kunnen urinetests overwogen worden. Tenminste als je kind hiervan op de hoogte is en er duidelijke afspraken gemaakt worden. Het constructief aanwenden van urinetests is bijvoorbeeld mogelijk als manier om welles-nietes discussies te vermijden of om het geschonden vertrouwen te herstellen.
  Lees meer over testen op druggebruik op de website van De DrugLijn
 • Als het gaat om jongeren die ernstig in de problemen geraken op allerlei gebieden, probeer dan niet alle problemen op te lossen die het gevolg zijn van druggebruik. Wanneer je dat systematisch gaat doen, dan maak je het hem of haar gemakkelijk om verder te blijven doen. Als jij de meeste nadelen wegwerkt dan kan er ook geen motivatie ontstaan om te veranderen.
 • Je kan professionele hulp inroepen voor je kind. Dat wil echter niet zeggen dat daardoor het problematisch gebruik van zoon of dochter onmiddellijk zal stoppen. Ten eerste kan de gebruiker zelf ontkennen dat er een probleem is. Ten tweede hebben hulpverleners geen 'magische technieken' ter beschikking om overmatige gebruikers onmiddellijk 'tot inzicht' te brengen. Ten derde: ook al zou je kind iets willen veranderen, dan is dat meestal nog een proces van vallen en opstaan. Er zijn dus geen snelle oplossingen die onmiddellijk werken.
 • Het heeft geen zin om te gaan piekeren over wat je verkeerd zou kunnen gedaan hebbben waardoor je kind nu drugs gebruikt. Natuurlijk zijn er vroeger conflicten geweest, en waarschijnlijk heb je ook fouten gemaakt. Maar dat vormt geen verklaring voor het overmatig gebruik op zich. Alcohol- en drugmisbruik komen trouwens net zo goed voor bij jongeren die in evenwichtige gezinnen zijn opgegroeid, als bij jongeren die uit problematische gezinnen komen. Eens iemand overmatig gebruikt, vindt de gebruiker altijd wel 'goede redenen' om verder te doen.
 • Blijf zeker voor jezelf zorgen en voor jullie als koppel. Als ouder begaan zijn met een kind of jongere in de problemen kan zeer veel energie vragen. Soms loop je dan het gevaar 'gefixeerd' te worden op het probleem, ten koste van jezelf en de andere gezinsleden.
 • Wat als er nog andere kinderen zijn? Ongetwijfeld voelen ze vroeg of laat aan dat er iets mis is. Ze kunnen ook rechtstreeks geconfronteerd worden met de minder fraaie kanten van het gebruik van hun broer of zus. Probeer ze in dat geval uit te leggen wat er aan de hand is. Doe dat op een moment dat je zelf kalm bent en probeer ze zo weinig mogelijk te belasten met je eigen zorgen.

Waar kan je als ouder hulp vinden?

support

 • Je kan altijd raad vragen aan je huisarts. Mogelijk kent deze meer gespecialiseerde hulp in de regio.
 • Een aantal diensten zoals Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), OCMW's,..., bieden net zoals de huisarts een eerste opvang en ondersteuning.
 • Voor meer gespecialiseerde hulp kan je ook terecht in een ambulant centrum, zoals een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. De meeste ambulante centra worden gesubsidiëerd door de overheid, waardoor ze geen of slechts een geringe financiële bijdrage vragen aan hun cliënten. Sommige van deze ambulante centra zijn expliciet gespecialiseerd in problemen rond middelenmisbruik. In dat geval hebben ze ook aandacht voor familieleden van overmatige drinkers. Soms is er ook een specifiek groepsaanbod voor ouders.
  Zie de doorverwijsgids van de VAD
 • Meer informatie vind je op de website van De DrugLijn.
  Je kan De DrugLijn anoniem contacteren: 078/15 10 20, van maandag tot vrijdag van 10u tot 20u, of via het online contactformulier.
 • Je kan 24/24 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Ook deze dienst kan je informatie geven rond verwijsadressen, en je kan je verhaal kwijt als je dat wil.
 • Als je vragen hebt rond juridische aangelegenheden, dan kan je beroep doen op het lokale Justitiehuis of op een advocaat. In dit verband kan je ook advies krijgen bij De Wetswinkel.
  www.dewetswinkel.be

Meer info