Drugs en wetgeving

Volgens de Belgische wetgeving zijn bezit, verkoop, aankoop en invoer van XTC, speed, cocaïne en GHB verboden. Ook aan iemand de gelegenheid bieden om deze producten te gebruiken is strafbaar. De wet zegt niet uitdrukkelijk dat gebruik strafbaar is. Strikt genomen kan je dus niet voor gebruik veroordeeld worden. Maar aangezien gebruik ook het bezit van drugs veronderstelt, wordt gebruik via een omweg toch bestraft.

drugwetgeving

Bij betrapping wordt er altijd een Proces Verbaal opgesteld en doorgestuurd naar het parket. Wanneer het over minderjarigen gaat worden ook steeds de ouders verwittigd.

Het parket beschikt over volgende mogelijkheden:

  • Seponering: de zaak wordt zonder gevolg geklasseerd en er volgt geen doorverwijzing naar de rechtbank. Je krijgt wel een waarschuwing van de politie en je wordt eventueel doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.
  • Minnelijke schikking: je betaalt op vraag van het parket een bepaalde geldsom, waardoor je niet voor de rechtbank moet verschijnen. Na betaling vervalt de strafvordering. Er is geen vervolging en je strafblad blijft blanco.
  • Pretoriaanse probatie: het dossier wordt zonder gevolg geklasseerd wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld een begeleiding volgen bij gespecialiseerde drughulpverlening). Als je de voorwaarden niet naleeft, is het mogelijk dat je toch voor de rechter moet verschijnen.
  • Doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding is kan je een geldboete tussen 1.000 en 100.000 euro krijgen en/of een gevangenisstraf tussen drie maanden en vijf jaar. De genoemde bedragen moeten vermenigvuldigd worden met 5,5 opdeciemen, wat betekent dat de boete in werkelijkheid veel hoger kan zijn. Bij het beoordelen van de ernst van de overtreding wordt o.a. rekening gehouden met het feit of er minderjarigen betrokken waren bij de feiten, of je de 'openbare orde' verstoord hebt, enz.

In het verkeer geldt een nultolerantie wat druggebruik betreft. Sinds 1 oktober 2010 wordt er met speekseltesten gecontroleerd op druggebruik in het verkeer.

Meer info