Terug

Onderzoek 'Leven in herstel': deelnemers gezocht

De Universiteit Gent startte in juni met een grootschalig onderzoek naar herstel bij mensen die ooit een probleem hebben gehad met alcohol en/of drugs. Gelijkaardig onderzoek in de VS en Australië heeft uitgewezen dat ca. de helft van deze groep dit probleem kon oplossen zonder beroep te doen op professionele hulp of zelfhulp. Onderzoek naar deze weg naar herstel is echter beperkt in Europa en daarom start de Universiteit Gent met een online vragenlijst in Vlaanderen. We zoeken zowel deelnemers die een behandeling hebben gevolgd als mensen die dat niet hebben gedaan.

Leven in hertsel

De ‘Leven in herstel’-vragenlijst

Voor dit onderzoek naar herstel zonder behandeling lanceerden de onderzoekers begin juni 2022 een nieuwe versie van de vragenlijst ‘Leven in herstel’, die ze in 2018 afnamen bij personen in herstel van een verslaving aan illegale drugs. Een korte bevraging peilt naar wie deze mensen zijn, wat hen heeft geholpen, hoe hun leven is veranderd en op welke manier mensen in ‘natuurlijk herstel’ verschillen van mensen die een begeleid hersteltraject hebben gevolgd. De focus ligt dus niet enkel op gebruik, maar ook op de verschillende levensdomeinen en factoren die belangrijk zijn geweest voor het herstel. Gestopt zijn met gebruik is geen voorwaarde om deel te nemen, wel dat je van jezelf vindt dat je in herstel bent.

Deelname en contact

Had je problemen met alcohol en/of andere drugs, ben je minstens drie maanden in herstel en wil je meewerken aan dit onderzoek? Ken je mensen bij wie dat het geval is? Deelname kan anoniem via de website of via de QR-code hieronder.

QR code

Meer info over de vragenlijst kan je hier vinden.

Terug