Gebruikspatronen bij partydrugs

Experimenteren en recreatief gebruik

De meeste gebruikers van XTC, speed, cocaïne en GHB leerden deze middelen kennen tijdens het uitgaan. Sommigen stoppen er vrij snel mee omdat het effect niet beviel, omdat ze last kregen van vervelende bij- of nawerkingen, of omdat ze bezorgd zijn over hun gezondheid. De meesten die verder gebruiken, zullen dat gebruik beperken tot weekends waarbij ze uitgaan.

experimenteel druggebruik

Gebruikers van 'partydrugs' zijn vooral te vinden tussen jongeren en jongvolwassenen die veel naar clubs, discotheken, grootschalige events en dancefestivals gaan. Tegelijkertijd zijn er – vooral voor XTC, speed, cocaïne en GHB – grote verschillen in middelengebruik tussen die gelegenheden onderling. Soms is het een kleine minderheid die gebruikt, soms is het een meerderheid. Ook blijken de liefhebbers van hardcore house/technomuziek in verhouding meer te gebruiken dan liefhebbers van andere muziekstijlen. Wat NIET wil zeggen dat elke techno-fan drugs gebruikt! Mannen gebruiken ook aanzienlijk meer en frequenter dan vrouwen.

Alcohol nog steeds nummer 1

De meest gebruikte drug tijdens het uitgaan is met grote voorsprong nog steeds alcohol. Op de tweede plaats komt cannabis. De 'partydrugs' worden in vergelijking met de eerste twee aanzienlijk minder gebruikt. Heel dikwijls zullen uitgaanders die wel 'partydrugs' gebruiken deze combineren met alcohol. Volgens onderzoek van de VAD gaat het in dit geval om 3 op 4 van deze gebruikers.

In verband met alcohol blijft de trend aanhouden dat jonge mensen die uitgaan zich eerst thuis of bij vrienden 'indrinken'. Dit doen ze om alvast 'in de stemming te komen' én om de kosten te drukken.

Gebruik van straatdrugs zoals basecoke/crack en heroïne komt onder uitgaanders nauwelijks voor.

De 'party lifestyle': combineren en afwisselen

clubbing

Mensen die feesten tot hun 'lifestyle' maken gaan dikwijls regelmatiger 'partydrugs' gebruiken. Ze leven dan 'van weekend tot weekend' en zullen frequenter verschillende middelen combineren, maar ook afwisselen. De ene keer XTC, een andere keer cocaïne of speed, nog een andere keer cannabis of GHB, al dan niet in combinatie met alcohol. Anderen zullen zich tijdens het uitgaan beperken tot stimulerende middelen, maar tijdens de 'after party' (of wanneer ze willen gaan slapen) kalmerende middelen gebruiken. Dit kan alcohol, cannabis en GHB zijn. Soms ook kalmerende medicatie of slaapmiddelen.

Veelgebruikers beperken hun gebruik niet meer tot het 'feesten' zelf, maar gaan ook tijdens de week meer en meer gebruiken. Dikwijls willen ze hiermee de 'dip' die volgt na het gebruik van stimulerende middelen - zoals XTC, speed en cocaïne - opvangen of uitstellen. Dit gebruik situeert zich meestal niet meer in groep, zoals tijdens het uitgaan, maar gebeurt alleen.

Thuisgebruikers: 'no place like home'

thuisgebruik drugs

Veel mensen zijn begonnen met 'partydrugs' in het uitgaanscircuit, meestal met vrienden. Een aantal van hen gaat ook buiten dat circuit gebruiken, om verschillende redenen.

Sommigen gaan thuis afspreken met kennissen om 'homepartys' te organiseren. Het grote voordeel hierbij is dat het gebruik plaatsvindt in relatief veilige omstandigheden. Ze zijn onder bekenden en bijvoorbeeld 'flippen' of 'out gaan' kunnen sneller opgevangen worden. Anderzijds kan deze 'veilige' omgeving net aanzetten tot meer doorgedreven experimenteren met het door elkaar gebruiken van allerlei middelen.

Het komt ook wel voor dat thuisgebruikers vooral op zoek zijn naar de ontremmende werking op seksueel gebied. Gebruik komt dan occasioneel of veelvuldig voor tussen partners of in kleine groepen. Zowel XTC, cocaïne als GHB komen hiervoor in aanmerking

Anderen gaan thuis gebruiken omdat ze geestelijk of lichamelijk afhankelijk zijn geworden van hun drug. Dit is niet zo snel denkbaar bij XTC, maar wel bij speed, cocaïne en GHB. Speed en cocaïne worden door een aantal ook gebruikt wanneer ze moeten werken of andere verplichtingen hebben. Ze hebben het gevoel niets meer aan te kunnen, wanneer ze niet onder invloed zijn.

Verslaafde GHB-gebruikers lukken er doorgaans niet meer in om werk of studies aan te houden en trekken zich sneller terug in isolement. Ze hebben voortdurend een 'onderhoudsdosis' nodig om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan.

Het snelle leven: 'work till you drop'

drugs werk

Vooral cocaïne en speed worden door sommige mensen ook gebruikt om 'beter', sneller en meer te kunnen werken. In de horeca bijvoorbeeld met lange en onregelmatige werktijden tot in de late uurtjes, blijkt dit aan te slaan. Ook bij andere beroepsbezigheden die veel rondreizen of veel sociale contacten omvatten, worden cocaïne of speed soms gebruikt om alles vlotter te laten verlopen. Of dit in praktijk ook zo uitdraait is nog maar de vraag. Deze middelen kunnen dikwijls een illusie creëren die niet beantwoord aan de werkelijkheid. Zeker wanneer na langer gebruik de dosis steeds moet verhoogd worden om het het gewenste effect te bereiken en het tempo te kunnen blijven volgen.

'Hanging-round': weinig perspectieven

rondhangen drugs

Bij andere veelgebruikers speelt het gebruik zich niet af tijdens het uitgaansleven, maar op straat. Meestal gaat het om werkloze jongeren die nog thuis wonen of van een uitkering rondkomen, soms ook om daklozen. Omdat ze weinig of geen verplichtingen hebben, geen perspectieven en geen vast dagritme, zijn er veel minder remmingen om heel de week door te gebruiken. Soms is het een sociale bezigheid, soms staat het experimenteren met drugs centraal.

Zwaar verslaafde druggebruikers die heroïne roken ('chinezen') of injecteren kunnen daarnaast geregeld cocaïne, speed, GHB en XTC gaan gebruiken. Hierbij worden speed en cocaïne soms eveneens geïnjecteerd of de cocaïne word omgezet in 'crack' en vervolgens gerookt in een speciaal pijpje ('basen'). Deze gebruikswijzen komen bij de klassieke uitgaanders uiterst zelden voor.