Terug

Drugs en COVID-19

drugs en covid-19

Deze onzekere corona tijden leveren voor veel mensen behoorlijk wat extra spanning, angst en stress op. Juist dan kan er meer behoefte zijn aan een middel dat helpt om te ontspannen of even aan de werkelijkheid te ontsnappen. Alcohol of andere drugs komen dan al snel naar voor als mogelijkheden. Maar in deze situatie zijn de risico’s van drinken of druggebruik nog groter dan anders.

Vele drugs kunnen een kalmerende werking hebben of helpen tijdelijk om minder last te hebben van stress en problemen. Maar als je je angstig of gespannen voelt dan kan druggebruik deze gevoelens net gaan versterken. Raakt het effect van gebruik uitgewerkt of heb je een kater dan kunnen angst- en spanningsklachten nog gaan toenemen. Bij veel en vaak gebruiken ontwikkel je tolerantie, waardoor je nog meer moet gebruiken om enig effect te voelen. Er ontstaat een vicieuze cirkel.

Bovendien verlaagt je druggebruik over het algemeen je weerstand. Je wordt dus vatbaarder voor ziekte, en dus ook voor het corona virus...

Indien je reeds gebruikt, beperk dan je gebruik van elk middel (legaal of illegaal) en gebruik (plots) geen grote hoeveelheden of meer dan je normaal doet, ook dit vergroot de bestaande risico’s. Ga nu niet experimenteren met drugs die je niet kent.

Algemene tips voor een veiliger gebruik

corona veiliger gebruik

Overgnomen van https://smartondrugs.be

Zorg voor een algemene goede gezondheid, zoveel als je kan

Drink voldoende water doorheen de dag (1 à 2 liter), eet gezond (o.a. groenten en fruit) en slaap voldoende. Dergelijke inspanningen kunnen helpen om je immuunsysteem beter te wapenen tegen virale infecties. Daarnaast weten we dat het gebruik van roesmiddelen (tabak, alcohol en illegale middelen) kunnen bijdragen tot een verlaagde weerstand, ook omdat ze gepaard kunnen gaan met weinig (of een verstoorde) nachtrust, dehydratatie en een ongezonder voedingspatroon. Eender welk roesmiddel je verkiest, dit kan een ‘goede’ periode zijn om minder te (proberen) gebruiken of om niet te gebruiken. Matigen, periodes zonder gebruik en zorgen voor je vrienden en jezelf zijn een goed idee.

Houd afstand van elkaar

Het huidige advies is om nauw fysiek contact te vermijden en minstens anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Hoewel dit advies geldt voor iedereen, is het voor mensen die symptomen vertonen (zoals hoesten, koorts, keelpijn, een grieperig gevoel) extra belangrijk.

Ondanks dat cafés en clubs gesloten zijn, worden er nog feestjes/samenkomsten bij mensen thuis of in de straat georganiseerd. Dit is geen goed idee! Dus organiseer zelf geen feestjes en blijf weg bij anderen om de verspreiding van het virus – en de kans dat je zelf ziek wordt – te verkleinen. Blijf dus zoveel als mogelijk thuis of op een vaste plaats, in een beperkte, vertrouwde en vaste kring.

Het coronavirus wordt ook overgedragen door te zoenen of via seksueel contact. Je kan geen seksueel contact hebben zonder nauw contact en tijdens het zoenen wordt er speeksel uitgewisseld. Ook hier is het verstandig om tijdelijk een pauze in te lassen, vnl. buiten een vaste partner om. Los daarvan: vrij altijd veilig en gebruik condooms – doe dit ook zeker als sekswerker.

Als je drugs gebruikt

Doe zelf de voorbereidingen van je gebruik en vermijd dat andere mensen in contact komen met jouw roesmiddelen en materiaal. Is dit niet mogelijk, blijf dan bij de persoon die dit voor je doet en zorg ervoor dat deze grondig zijn of haar handen wast. Was voor de voorbereidingen en het gebruik ook zelf altijd de handen voor minstens 40 seconden met water en zeep. Was ook je handen nadat je roesmiddelen gekocht of gekregen hebt of met andere mensen in contact gekomen bent (bijv. op het openbaar vervoer, op straat of in een winkel). Indien je geen mogelijkheid hebt om grondig je handen te wassen, gebruik een alcogel of gebruik de alcoholswabs die je kan verkrijgen via spuitenruil.

Gebruik steeds zuiver materiaal (bijv. om te snuiven , roken of injecteren), deel je materiaal nooit met anderen en hergebruik geen materiaal (zoals snuifbuisjes of injectiematerialen). Houd ook de ruimte waarin je gebruikt (bijv. je verblijfplaats), proper en reinig regelmatig deurklinken, wasbakken, etc. Houd ook de oppervlaktes waarop je gebruikt en die aangeraakt worden (bijv. het scherm van je smartphone) schoon. Gebruik bijv. alcoholhoudende vochtige doekjes om deze te reinigen.

Algemene tips om (mentaal) gezond te blijven

mentale gezondheid

Naast de wijd verspreide richtlijnen om besmetting te voorkomen, hou je best rekening met het volgende:

 • Zorg voor structuur in je dag en hou routines vast. Dit biedt houvast en zekerheid.
 • Blijf verbonden. Hou regelmatig contact met familie, vrienden en vertrouwenspersonen. Gebruik digitale tools zoals beeldbellen (via Whatsapp, Skype, Facetime, enz.)
 • Zoek objectieve informatie, bijvoorbeeld via www.info-coronavirus.be/nl/. Maar zoek niet te veel. Op sociale media circuleren allerlei nepberichten met foutieve of misleidende informatie.
 • Blijf in beweging. Elke dag minimum een half uur ononderbroken aan een matige intensiteit.
 • Zorg goed voor jezelf met voldoende nachtrust en regelmatige maaltijden.

Voel je jezelf overweldigd door stress, angst, eenzaamheid of depressieve gedachten? Neem dan contact op met je huisarts. Die kan je eventueel verwijzen naar psychische hulpverlening. Een heel aantal psychologen zijn momenteel digitaal bereikbaar. Je kan ook zelf op zoek gaan naar een psycholoog die via telefoon of beeldbellen bereikbaar is: https://vvkp.be/zoek-psycholoog

Naast de bekende hulplijnen Tele-onthaal, DrugLijn en Zelfmoord1813 zijn er ook online hulpmiddelen beschikbaar rond geestelijke gezondheid:

 • Fit-in-je-hoofd – een stappenplan en oefeningen om mentale veerkracht bij volwassenen te versterken
 • Noknok – stappen, oefeningen en tests om mentale veerkracht bij kinderen en jongeren te versterken
 • Vaardigleven.be – een online toolkit om om te gaan met mentale obstakels die je geluk in de weg staan
 • Zelfhulp als je met zelfmoordgedachten zit – online zelfhulpcursus, safety plan en tools om met zelfdodingsgedachten om te gaan
 • Depressiehulp.be – info, zelfhulp en online begeleiding rond angst en depressie

Specifieke tips voor veiliger gebruik van drugs

corona veiliger gebruik

Overgnomen van https://smartondrugs.be

Roken en drinken

Covid-19 verspreid zich via speeksel en aanrakingen (vnl. van de handen en het gezicht). Vermijd het om glazen, flesjes, sigaretten, joints, pijpjes, vapes en bongs te delen met elkaar. Dit geldt ook voor alcoholhoudende dranken, deze hebben geen ontsmettend effect en zullen je niet beschermen.

Snuiven

Harm reduction rond snuiven is bijzonder belangrijk gezien het om de slijmvliezen gaat, zeker nu we geconfronteerd worden met het coronavirus.

 • Was altijd je handen met water en zeep (minstens 40 seconden) voor je roesmiddelen aanraakt, voorbereidingen treft en ze gebruikt.
 • Maak het oppervlak zuiver waar je de ‘lijnen legt’ (met een vochtige, ingezeepte doek of een alcoholdoekje). Dit is vnl. belangrijk voor oppervlakten die vaak met de handen aangeraakt worden, zoals schermen van smartphones, tafels, toiletten, …
 • Vermijd het delen van snuifmateriaal (dit geldt zeker voor cash geld, bankkaarten, sleutels, lepels). Gebruik alle materialen slechts éénmalig!! Gooi het materiaal steeds weg na gebruik en hergebruik het niet. Het delen van snuifmateriaal kan ook andere virussen verspreiden (andere virale infecties zoals de griep of een verkoudheid maar ook hepatitis C). Je materiaal nooit delen of hergebruiken is steeds het beste wat je kan doen.
 • Vermijd het delen/laten rondgaan van het zakje/doosje waarin je de roesmiddelen bewaart. Vermijd ook zeker om te dippen met je vinger.
 • Vermaal het poeder zo fijn mogelijk voor je gebruikt. Dit kan het risico verlagen op wondjes en irritatie van de neus waardoor je neus gaat lopen, je moet niezen of je jouw neus wil aanraken/krabben. Dit alles kan dan weer bijdragen tot de verspreiding van het virus. Deze maatregel en ook een nasale spoeling na het snuiven, kan dit beperken.
 • En neen, cocaïne doodt het coronavirus niet, dit is fake news.

Injecteren

Mensen die roesmiddelen injecteren lopen een groter risico. Covid-19 is een infectie dat het ademhalingssysteem kan beïnvloeden waardoor de kans op ademhalingsproblemen of –falen groter wordt ingeval van een overdosis. Daarnaast kan injecteren – vnl. wanneer je niet over hygiënisch materiaal beschikt – bijdragen tot de overdracht van virale infecties via de bloedwegen. Wees extra aandachtig voor de handhygiëne (en algemene hygiëne) bij de voorbereidingen en wanneer je gebruikt.

 • Belangrijk: spuitenruil blijft bereikbaar tijdens deze COVID-19 periode
 • Vraag voldoende materiaal mee, zo hoef je niet dagelijks naar spuitenruil te komen. Deel geen materiaal en gebruik alle materialen slechts éénmalig.
 • Handen wassen met water en zeep voordat je start met alles klaar te leggen, indien je jouw handen niet grondig kan wassen, gebruik een alcogel of de alcoholswabs die je kan krijgen via spuitenruil.
 • Maak het oppervlakte waarop je alles legt zuiver met water en zeep of alcoholswabs.
 • Indien je op straat gebruikt, gebruik dan een proper papieren zakdoekje om je spullen op te leggen.
 • Prepareer alles zelf. Gebruik de steriele lepel die je kan krijgen via spuitenruil. Indien je deze niet hebt, maak je lepel zuiver door deze te reinigen met een alcoholswab. Zuiver de injectieplaats (liefst met water en zeep, maar een alcoholswab is ook oké). Druk na de injectie met een zuiver/nieuw/vers papieren doekje op de injectieplaats.
 • Steek al de gebruikte materialen in een naaldcontainer en breng deze binnen bij spuitenruil.
 • Als je geen naaldcontainer hebt, steek alle gebruikte injectiematerialen in een leeg fles of blikje.

Deel je injectiemateriaal nooit met anderen!

Roken/chinezen/basen

Wanneer je roesmiddelen rookt, deel en hergebruik ook de folie of basepijp niet.

 • Ook hier geldt de algemene regel van handen wassen en afstand houden van elkaar.
 • Houd de folie gescheiden van anderen. Zorg dat andere mensen de folie niet aanraken. Maak de oppervlakte waarop je alles voorbereid eerst zuiver met water en zeep of met alcoholswabs. Ook hier geldt de algemene regel van handen wassen en afstand houden van elkaar. Maak de oppervlakte waarop je alles voorbereid eerst zuiver met water en zeep of met alcoholswabs,
 • Indien je zelf jouw base maakt:
  • Oppervlakte waarop je alles prepareert zuiver maken.
  • Gebruik een steriele lepel/recipiënt om je base te maken.
  • Indien je dit niet hebt; gebruik alcoholswabs om je lepel te zuiveren.
  • Gebruik maagzout (natriumbicarbonaat) in plaats van ammoniak.
  • Indien je ammoniak gebruikt, clean daarna extra met water.
  • Houd je basepijp voor jezelf en deel deze nooit. Zorg ervoor dat anderen je basepijp niet aanraken.
  • Maak regelmatig, zeker voor het gebruik, jouw basepijp zuiver met een alcoholswab.

Als je overmatig gebruikt...

...dan moet je weten dat deze crisistijd je gebruik nog kan doen toenemen. Dit omwille van eenzaamheidsgevoelens, verveling en frustratie, spanningen binnen het gezin en het wegvallen van sociale controle. Meer en vaker drugs gebruiken kan riskant zijn voor je gezondheid en je vatbaarder maken voor besmetting.
Als je toch blijft drinken spreek dan met jezelf bepaalde limieten af: een maximale hoeveelheid per dag, geen drugs gebruiken voor een bepaald uur, berg je voorraad op zodat je niet voortdurend in verleiding komt,... Zoek hiervoor steun in je omgeving. Probeer ook andere manieren uit om je te ontspannen. En... wat je niet in huis haalt, kan je ook niet gebruiken.

Als je vindt dat dit een goede gelegenheid is om minder te gaan gebruiken, omdat je bijvoorbeeld niet meer bij je dealer terecht kan of omdat je minder contact hebt met drugvrienden...
...dan moet je weten dat de eerste symptomen van ontwenning erg gelijkaardig kunnen zijn aan die van een corona infectie. Zoals spierpijn en misselijkheid.

Als je last hebt van koorts, milde tot ernstige luchtwegaandoeningen, hoesten, druk op de borstkas, ademhalingsmoeilijkheden, neem dan altijd contact op met een huisarts. Deze zal met jou bekijken wat de volgende stappen zijn die je moet nemen.

Zowel huisartsen als spoeddiensten zijn bereikbaar, ook wanneer je problemen hebt die niets met een corona besmetting te maken hebben. Wanneer neem je best contact op met een huisarts of een spoeddienst bij ontwenningsverschijnselen?

checklist ontwenning

Overdosis

Het medisch personeel en de ziekenhuizen worden enorm bevraagd omwille van de coronaepidemie. Het is steeds belangrijk om een overdosis te vermijden, maar zeker nu. Of je nu alleen bent of in groep, probeer te experimenteren met lagere dosissen, doe het rustig aan en steun elkaar.  Bel 112 moest het mislopen, zeg welke producten er gebruikt zijn – zo zijn de hulpdiensten op de hoogte en kunnen ze gepast reageren.

Terug