Cocaïne effecten

Zoals bij andere drugs wordt het effect van cocaïne gedeeltelijk meebepaald door je stemming, conditie, verwachting en de omgeving.

Cocaïne heeft een sterk oppeppende en euforiserende werking, waarbij gevoelens van moeheid, slaapbehoefte en eetlust verdwijnen.

 • Gewenste effecten:
  • energiek, opgewekt en een algemeen gevoel van welbehagen of euforie
  • zelfvertrouwen en het gevoel alles aan te kunnen
  • het gevoel zeer helder te kunnen denken
  • verdwijnen van honger, dorst en vermoeidheid
  • bij lage dosis en weinig frequent gebruik kan het ook seksueel stimulerend zijn
 • Ongewenste effecten of bijwerkingen:
  • onrust, opgejaagdheid, 'opgefokt', hartkloppingen
  • angstig of verward worden
  • neiging tot agressie en 'paranoia' (vooral bij hoge dosis)
  • bij hogere dosis en frequent gebruik: geen zin in seks, moeilijk tot orgasme komen en impotentie
  • niet tot rust kunnen komen, slapeloosheid
 • Lichamelijke effecten zijn:
  • een versnelde hartslag, stijgende bloeddruk, meer zweten en vergrote pupillen
  • stimulering van de hersenen (door in te werken op allerlei 'neurotransmitters')

Naarmate je meer en frequenter cocaïne gebruikt komen de negatieve effecten meer en sneller tot uiting, zelfs bij kleine dosis.

De werking duurt niet zo lang, de meest uitgesproken werking ongeveer 30 minuten. Bij 'basen' of spuiten duren de effecten maar enkele minuten. Dit geeft aanleiding tot snel terug gebruiken. Vrouwen en jongeren kunnen de effecten heftiger ervaren.

De 'cocaïne dip'

 • De dagen na cocaïnegebruik kan je jezelf moe, uitgeblust en zelfs depressief voelen. Over het algemeen rapporteren gebruikers wel een zachtere kater dan na speed of XTC.
 • Soms probeert men de dip op te vangen door opnieuw te gebruiken. Hierdoor wordt de 'kater' achteraf erger en duurt langer.
 • Als je frequent gebruikt worden de negatieve effecten sterker ervaren, zelf bij lage dosis, en duurt de dip achteraf ook veel langer.

Meer over de risico's van cocaïne »