Vernieuwing onlinehulpplatform

Eind 2022 wordt een vernieuwing doorgevoerd bij Cannabishulp voor de online zelfhulp, de online (chat)begeleiding en de ‘blended begeleiding’ (de combinatie van individuele gesprekken met het online programma).

  1. De zelfhulp en begeleiding van Cannabishulp wordt terug een apart programma met een eigen layout.
    De publieke informatieve website blijft voorlopig ongewijzigd.
  2. Daarnaast wordt nog een wijziging doorgevoerd in het online begeleidingsprogramma. Lees er hieronder meer over.

OnlinePsyHulp platform

Wat zal er veranderen bij de begeleiding?

De onlinehulpprogramma’s van Drughulp, Alcoholhulp, Cannabishulp, Gokhulp en Depressiehulp voor de begeleiding zullen 1 geheel worden, onder de naam OnlinePsyHulp.

Dit betekent dat alle thema’s en oefeningen van alle hulpprogramma’s (Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp, Gokhulp en Depressiehulp) kunnen beschikbaar gemaakt worden voor alle deelnemers. Onafhankelijk van de website waar deelnemers zich aangemeld hebben of werden aangemeld door hun blended hulpverlener.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld:

  • Een deelnemer is aangemeld via Cannabishulp, maar ondervindt ook depressieve- of angstklachten. Het normale aanbod van Cannabishulp blijft bestaan, maar er kunnen ook thema’s en oefeningen uit Depressiehulp aangeboden worden in het Cannabishulp programma zelf. Dit in samenspraak met de deelnemer en wanneer het aangewezen is.
  • Een deelnemer is aangemeld via Depressiehulp, maar ondervindt ook alcohol- of drugproblemen. Indien aangewezen kunnen er dan thema’s en oefeningen uit Alcoholhulp, Cannabishulp of Drughulp aangeboden worden binnen het programma van Depressiehulp.
  • Een deelnemer hoeft zich dus niet langer bij verschillende programma's aan te melden.

Verder krijgen alle programma’s een nieuwe en meer overzichtelijke layout. Er zullen ook thema’s en functionaliteiten aan de programma’s toegevoegd worden voor de deelnemers.

Na de integratie van de huidige programma’s zijn er nog toevoegingen gepland. Zoals bijvoorbeeld thema’s die gericht zijn op het omgaan met angst- en stressklachten. 

De beheerpanelen voor de hulpverleners (zowel puur online als blended) worden eveneens samengevoegd tot 1 geheel.

Wat met deelnemers die voordien actief bezig waren?

Al hun gegevens worden overgezet naar het nieuwe platform. Dus alle reeds bestaande accounts, de actieve modules (of thema’s) en alle ingevulde oefeningen blijven behouden.

Aan de wijze van inloggen zal niets veranderen. Deze blijft behouden op de websites waar een deelnemer zich oorspronkelijk heeft aangemeld.