Info voor professionelen

De online begeleiding bij Cannabishulp bestaat uit een gestructureerd programma gecombineerd met persoonlijke begeleiding door een professionele hulpverlener. Er is mogelijkheid tot wekelijks contact via chat, gedurende 12 weken.

Sommige CGG's bieden ook 'blended hulp' aan, wat wil zeggen dat face-to-face begeleiding gecombineerd wordt met het online programma van Cannabishulp.
Lees meer

online hulp

Over het programma

 • Het programma is gebaseerd op elementen uit de cognitieve gedragstherapie, motivationele gespreksvoering en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, zelfcontrole technieken, cognitieve herstructurering, exposure-technieken en hervalpreventie.
 • Er wordt vooral in het hier-en-nu gewerkt. Het is dus niet de bedoeling dat er diepgaand wordt ingegaan op onderliggende emotionele en sociale problemen, noch op het verleden. Hoewel deze thema's wel aan bod kunnen komen.
 • Deelnemers bepalen zelf hun doelstellingen wat druggebruik betreft. Tijdens het programma worden ze aangemoedigd om deze ook op een realistische wijze te evalueren.
 • Tijdens contacten met deelnemers zullen hulpverleners rekening houden met de principes van motivationele gespreksvoering en gebruik maken van oplossingsgerichte strategieën.
 • Elke deelnemer krijgt een persoonlijke hulpverlener toegewezen. Elke week is er een persoonlijk contact mogelijk via internet.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid willen en kunnen opnemen voor het volgen van het programma.
 • Deelnemers kunnen van thuis uit werken en bepalen grotendeels zelf hun tijdsindeling. Ze zullen dagelijks wat tijd moeten investeren, variërend tussen 5 en 20 minuten per dag.
 • Vragen en opdrachten voor deelnemers bestaan o.a. uit: dagelijks een cannabisdagboek bijhouden, voor- en nadelen van gebruik tegen elkaar afwegen, nagaan waar hun 'waarden' liggen, gewoontepatronen in verband met hun gebruik onderzoeken, alternatieven uitproberen, omgaan met terugval.
 • Deelnemers kunnen door hun hulpverlener geadviseerd worden om contact te nemen met hun huisarts voor lichamelijk onderzoek en/of medicamenteuze ondersteuning.
 • Deze online begeleiding wordt best niet tegelijkertijd gecombineerd met een andere vorm van intensieve begeleiding. Er kan eventueel wel overleg zijn tussen onze online hulpverleners en andere hulpverleners wanneer de cliënt hier toestemming voor geeft.
 • Het programma duurt 3 maanden en is kosteloos voor de deelnemers.

Wie zijn de hulpverleners?

 • De hulpverleners zijn psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in de reguliere verslavings- of geestelijek gezondheidszorg.
 • Er vindt regelmatig overleg plaats binnen het team. Een verslavingsarts kan hierbij geconsulteerd worden.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De beveiliging van deze online hulpverlening gebeurt via SSL, waarbij alle uitwisselingen 'versleuteld' worden. Enkel de deelnemer en de hulpverleners hebben toegang tot de gegevens. Het hulpverleningsteam is hierbij gebonden aan een strikt beroepsgeheim.

Contact

Voor vragen of overleg rond de online begeleiding kunnen professionelen contact opnemen met Cannabishulp.