Informatie voor ouders en familie

Het komt erop aan een evenwicht te vinden tussen het stellen van grenzen en het behouden van een goed contact...

Het is een realiteit dat kinderen vroeg of laat in contact komen met alcohol en tabak, maar ook met andere drugs. Met de zogenaamde 'partydrugs' zullen ze mogelijk kennismaken wanneer ze beginnen uitgaan. Als ouder kan je niet anders dan daar rekening mee te houden, ook al hopen de meeste ouders dat hun kinderen nooit drugs beginnen te gebruiken, laat staan er problemen mee krijgen...

Wat ouders en andere familieleden kunnen doen wanneer een kind toch met drugs gaat experimenteren is afhankelijk van: de leeftijd, de aard van je kind, het onderling contact en de aard en omvang van het gebruik.
Hoe kan je over druggebruik spreken ? Lees meer op de website van De DrugLijn

ouders drugs

Wat kan je doen als ouder ?

Het is natuurlijk onmogelijk om alle denkbare situaties uitvoerig te bespreken. Hieronder toch enkele aanwijzingen ter overweging:

 • Je kan als ouders grenzen aangeven en indien nodig regulerend optreden. Meestal zijn duidelijke afspraken gemakkelijker te hanteren voor jongeren dan vage regels. Zeker als ze het 'waarom' begrijpen van een afspraak. Dat houdt echter niet in dat ze er ook mee akkoord zullen gaan.
 • Ga niet onmiddellijk panikeren. De meerderheid van jongeren gebruikt geen drugs. Van diegenen die het toch proberen, stopt meer dan de helft na 1 of een paar keer. Van diegenen die doorgaan ontwikkelt slechts een kleine minderdheid effectief problemen.
 • Tot ongeveer 16 jaar volstaat het om duidelijke regels op te leggen. Bij oudere kinderen wordt er meestal meer onderhandeld rond afspraken. Maar als ouder kan je wel blijven vasthouden aan de belangrijkste regels die je niet ter discussie stelt, zoals bijvoorbeeld 'geen druggebruik'.
 • Als ouder is het een voortdurende opgave om contact te houden met je kinderen. Zeker als ze een hele resem veranderingen doormaken tijdens hun puberteit en adolescentie. Als je geen voeling meer hebt met de leefwereld van je kind (of je daar nu positief tegenover staat of niet), dan kan je dikwijls ook geen invloed meer hebben.
 • Denk eraan dat wanneer jongeren met drugs experimenteren ze dat bijna altijd doen vanuit nieuwsgierigheid, voor de 'kick' en omdat ze er positieve effecten van verwachten. Dus niet zozeer omdat ze problemen hebben of omdat er iets fout loopt thuis.
  Wat als je kind (misschien) drugs gebruikt... lees meer op de website van De DrugLijn
 • De beste manier om erachter te komen of je kind al dan niet met drugs experimenteert, is rechtstreeks uit hun mond. Laat je niet te snel verleiden tot het doorzoeken van hun kamer of het dreigen met urinetests. Een sfeer van wantrouwen maakt het er niet gemakkelijker op.
  Lees meer over testen op druggebruik op de website van De DrugLijn
 • Hou er rekening mee dat naarmate je kinderen opgroeien, ze meer belang gaan hechten aan de meningen van leeftijdsgenoten. De behoefte om aanvaard te worden door een groep leeftijdsgenoten is voor jongeren dikwijls van levensbelang. Ook al vind jij als ouder het vanzelfsprekend dat zoon of dochter geen drugs mag gebruiken, dan kan hun vriendenkring daar soms heel anders over denken.
 • Je hoeft als ouder geen 'drugexpert' te worden, maar het kan zeker geen kwaad om je te informeren. Het kan ook helpen om aan je kinderen uit te leggen waarom je bepaalde grenzen stelt. Op deze website vind je informatie rond XTC speed, cocaïne en GHB, op de website van De DrugLijn vind je daarnaast ook informatie rond andere drugs.

Broers en zussen

 • Als je broer of zus begint te experimenteren met drugs dan kan dat jou in 'tweestrijd' brengen. Enerzijds kan je je zorgen maken, anderzijds wil je niet 'klikken' bij je ouders. Als je er niet gerust in bent spreek er dan alleszins over met je broer of zus en laat niet over je grens gaan. 
 • Je hoeft geen 'drugexpert' te worden, maar het kan zeker geen kwaad om je te informeren over drugs.
 • Lees hier verder als het echt misgaat.

Waar leg je de grens als ouder ?

ouders drugs

Waar je als ouders de grens legt, bepaal je in de eerste plaats zelf. De meeste ouders zullen ervan uitgaan dat gebruik van illegale drugs gewoon niet kan en stellen dus een strikte grens. Een strikte grens heeft als voordeel dat ze zeer duidelijk is. Wordt ze toch een keer overschreden dan is dat meestal relatief onschuldig. Sommige ouders hanteren een minder strikte grens wanneer hun kinderen 18 jaar of ouder zijn, wat echter niet betekent dat ze geen grenzen meer aangeven.

Voor alle druggebruik (inclusief alcohol en tabak) zou eigenlijk moeten gelden dat het gebruik ervan zo lang mogelijk uitgesteld wordt. Voor alcohol wordt bijvoorbeeld een minimumleeftijd van 16 jaar aanbevolen.

Waar kan je raad vragen ?

 • Je kan terecht bij De DrugLijn of tel: 078/15.10.20. Je kan er (anoniem) je verhaal kwijt en al je vragen stellen. Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 10 tot 20u.
 • In je regio kan je meestal ergens terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Sommige van deze centra zijn gespecialiseerd in middelenmisbruik. In deze centra heeft men ook aandacht voor familieleden. Bepaalde centra organiseren informatieve bijeenkomsten en themagroepen voor ouders.
  Meer info op de doorverwijsgids van IDA-web

Wat als het toch uit de hand loopt ? Lees meer >

Meer info

Terug naar boven

Share:

druglijn advies

Share: